Στράντζαλη - Δικηγορικό Γραφείο

Τροποποίηση καταστατικού

Το καταστατικό του Σωματείου, είναι αυτό που ορίζει την επωνυμία του, την έδρα του, τον σκοπό του, την ανάδειξη του διοικητικού συμβουλίου του και όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του. Είναι ευνόητο όμως, ότι, μέσα στη διάρκεια του χρόνου, οι ανάγκες των μελών του σωματείου, μπορεί να αλλάξουν. Έτσι, για παράδειγμα, μπορεί να είναι επιθυμητή η μετονομασία του σωματείου, η αλλαγή του σκοπού του, η διαφοροποίηση των όρων εκλογής του διοικητικού συμβουλίου, η εγγραφή ή διαγραφή μελών. Για τις αλλαγές αυτές απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού του σωματείου, όπου ακολουθείται η ίδια σχεδόν διαδικασία, όπως και για την ίδρυση του σωματείου, δηλαδή απαιτείται αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο και έκδοση σχετικής απόφασης. Ομοίως, κάθε τροποποίηση του καταστατικού ισχύει μόνο αφότου εγγραφεί στο οικείο βιβλίο.

  1. Αθλητικά Σωματεία
  2. Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία (ΑΜΚΕ)