Η δικαιοσύνη βρίσκεται ανάµεσα στην υπερβολική επιείκεια και την ανθρώπινη σκληρότητα

– Ντενί Ντιντερό –

ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Γραφείο μας εξειδικεύεται σε υποθέσεις αστικού δικαίου και συγκεκριμένα οικογενειακές διαφορές, κληρονομικό δίκαιο, διαφορές σχετικά με την ακίνητη περιουσία, ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Τράπεζες και το ∆ημόσιο. Έχουμε χειριστεί υποθέσεις προστασίας κύριας κατοικίας και εκπροσώπησης υπερχρεωμένων οφειλετών, με μεγάλη επιτυχία. ∆ιαθέτουμε πολύχρονη εμπειρία πάνω σε ζητήματα εταιρικών διαφορών. Αναλαμβάνουμε μεταφράσεις και επικυρώσεις εγγράφων σε αγγλικά, γαλλικά, σουηδικά, τουρκικά και γερμανικά. Σε συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο άριστα καταρτισμένων συνεργατών, όπως δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, μηχανικών και λογιστών, εξασφαλίζουμε την άμεση, ταχεία και επιτυχή διεκπεραίωση των υποθέσεων που αναλαμβάνουμε.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στο άρθρο 15 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) ορίζεται ότι
«1. Δεν μπορούν ναείναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων εκείνοι που είναι, από οποιαδήποτε αιτία, οφειλέτες του δήμου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του δήμου, καθώς και της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσής του (ΔΕΥΑ) και των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεών του.