Στράντζαλη - Δικηγορικό Γραφείο

Μη καταβολή τιμήματος – Μη παράδοση πράγματος