Στράντζαλη - Δικηγορικό Γραφείο

Ελαττώματα πωληθέντος και έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων