Στράντζαλη - Δικηγορικό Γραφείο

Οφειλές προς Τράπεζες και Δημόσιο