Στράντζαλη - Δικηγορικό Γραφείο

Υιοθεσία – Επιτροπεία – Αναδοχή ανηλίκου