Στράντζαλη - Δικηγορικό Γραφείο

Νόμιμη μετακίνηση τέκνου στο εξωτερικό – Απαγωγή τέκνου από γονέα