Στράντζαλη - Δικηγορικό Γραφείο

Οριζόντια ιδιοκτησία – Οροφοκτησία – Διαχείριση