Στράντζαλη - Δικηγορικό Γραφείο

Ενέχυρο – Προσημείωση