Σε περίπτωση εμπλοκής σε τροχαίο ατύχημα, το συνηθέστερο είναι η πρόκληση υλικών ζημιών των οχημάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, προκαλούνται σωματικές βλάβες, ελαφριές ή βαριές, ακόμη και θάνατος κάποιου προσώπου

Ο υπαίτιος του τροχαίου ατυχήματος υποχρεούται να αποζημιώσει τον ζημιωθέντα ή την οικογένεια του θύματος (εφόσον ο τελευταίος απεβίωσε λόγω του ατυχήματος).

Ο ζημιωθείς σε αυτοκινητικό ατύχημα δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση από τον υπαίτιο. Η αποζημίωση αυτή, περιλαμβάνει:

  • Όλα όσα ξόδεψε ο ζημιωθείς εξαιτίας του ατυχήματος για να επισκευάσει τις βλάβες του οχήματος που οδηγούσε
  • Την ιατρική περίθαλψη του ζημιωθέντος (ιατρούς, φάρμακα, νοσοκόμες, νοσήλια κλπ)
  • Την απώλεια των εισοδημάτων του, εφόσον ο ζημιωθείς, λόγω του τραυματισμού του, δεν μπόρεσε να εργαστεί για ορισμένο χρονικό διάστημα
  • Την ηθική του βλάβη , δηλαδή την ταλαιπωρία και την στεναχώρια που πέρασε, λόγω του ατυχήματος
  • Ό,τι απαιτείται για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του

Σε περίπτωση μόνιμης σωματικής βλάβης (δηλαδή όταν η σωματική βλάβη δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί), ειδική αποζημίωση

Εάν το δυστύχημα προκάλεσε απώλεια ζωής, τότε η οικογένεια του θύματος μπορεί να ζητήσει αποζημίωση λόγω ψυχικής οδύνης.

Περισσότερα: