Το Δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την ενημέρωση και καθοδήγησή σας σε κληρονομικά θέματα, αναλαμβάνοντας την διευθέτηση της υπόθεσής σας, με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον σας.

ΣυχνέςΕρωτήσειςκαιΑπαντήσεις:

Τι είναι η κληρονομιά;

Είναι η απόκτηση περιουσίας από τον κληρονόμο, εξαιτίας της απώλειας κάποιου προσώπου (κληρονομούμενου), που γίνεται είτε λόγω ύπαρξης διαθήκης, είτε από τον νόμο.

Τι γίνεται σε περίπτωση που υπάρχει διαθήκη; 

Ανάλογα με το είδος της (ενώπιων Συμβολαιογράφου ή ιδιόχειρη), η Διαθήκη θα πρέπει να αναγνωριστεί ως μοναδική και ισχυρή, ώστε να μπορούν οι κληρονόμοι να αποδεχτούν την κληρονομιά που τους άφησε ο κληρονομούμενος. Έπειτα, μοιράζεται η κληρονομιά σύμφωνα με την επιθυμία του αποβιώσαντος κληρονομούμενου.

Τι γίνεται σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη;

Στην περίπτωση όπου ο κληρονομούμενος δεν άφησε διαθήκη, τότε οι κοντινότεροι συγγενείς του, δικαιούνται ποσοστό της κληρονομιάς, ανάλογα με την συγγενική σχέση που τους συνέδεε με αυτόν. Δεν κληρονομούν όλοι οι συγγενείς όλων των βαθμών, αλλά οι κοντινότεροι αποκλείουν τους πιο μακρινούς συγγενείς από το κληρονομικό δικαίωμα.

Τι κληρονομεί ο/η σύζυγος και τι τα παιδιά;

Όταν δεν υπάρχει διαθήκη και υπάρχει επιζών σύζυγος και παιδιά, κληρονομεί το ¼ από την περιουσία του κληρονομούμενου. Επιπλέον λαμβάνει τα έπιπλα και λοιπά αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν από κοινού οι σύζυγοι, στα οποία περιλαμβάνεται και το αυτοκίνητο. Τα υπόλοιπα ¾ μοιράζονται στα παιδιά του κληρονομούμενου. Όταν δεν υπάρχουν παιδιά, ο/η σύζυγος κληρονομεί το μισό από την περιουσία του κληρονομούμενου. Το άλλο μισό το κληρονομούν οι στενοί συγγενείς του θανόντος (αδέλφια κλπ).

Τι είναι η αποδοχή κληρονομιάς; 

Αποδοχή κληρονομιάς είναι η δήλωση της επιθυμίας του κληρονόμου, ότι θέλει να αποκτήσει την κληρονομιά που του άφησε ο κληρονομούμενος (που αποβίωσε). Για την απόκτηση ακινήτων (σπιτιών, χωραφιών, οικοπέδων κλπ), απαιτείται γραπτή αποδοχή κληρονομιάς, προκειμένου, ο κληρονόμος να αποκτήσει επισήμως την κυριότητα του ακινήτου και εγγραφή της πράξης αποδοχής, στο Υποθηκοφυλακείο της περιοχής του ακινήτου.

Για ποιόν λόγο απαιτείται η αποδοχή κληρονομιάς; 

Για την απόκτηση της κυριότητας σε ακίνητα της κληρονομιάς, δεν αρκεί η ιδιότητα του κληρονόμου. Απαραίτητη είναι η δήλωση αποδοχής κληρονομιάς και η μεταγραφή της στο Υποθηκοφυλακείο. Εάν δεν γίνει αυτό, τότε ο κληρονόμος διατηρεί τα δικαιώματα του στην κληρονομιά, αλλά δεν αποκτά την κυριότητα στα ακίνητα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, δεν μπορεί να τα εκμισθώνει (νοικιάζει), αλλά ούτε μπορεί να τα πουλήσει.

Τι είναι η αποποίηση της κληρονομιάς;

Στην περίπτωση που ο κληρονόμος δεν θέλει να αποκτήσει την κληρονομιά που του άφησε ο κληρονομούμενος, τότε μπορεί να την αποποιηθεί, δηλαδή με δήλωση του, να γνωστοποιήσει ότι δεν την αποδέχεται και ότι δεν θέλει να γίνει κληρονόμος. Η αποποίηση της κληρονομιάς, γίνεται γραπτά και υπάρχει προθεσμία 4 μηνών για την υποβολή της, από τον θάνατο του κληρονομούμενου. Έτσι, αυτός που θέλει να αποποιηθεί την κληρονομιά, για οποιονδήποτε λόγο, αν δεν κάνει την σχετική δήλωση μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία, τότε γίνεται αυτόματα κληρονόμος.

Οι κληρονόμοι κληρονομούν και τα χρέη της κληρονομιάς;

Ναι, εφόσον την αποδεχτούν ανεπιφύλακτα ή δεν την αποποιηθούν εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, τότε κληρονομούν και τα χρέη της κληρονομιάς, ενώ ευθύνονται για τα χρέη αυτά με την προσωπική τους περιουσία, απεριόριστα, σαν να ήταν οι οφειλές δικές τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, εάν ο κληρονομούμενος είχε ένα σπίτι με υποθήκη, λόγω δανείου, οι κληρονόμοι θα κληθούν να αποπληρώσουν το εν λόγω δάνειο, ο καθένας ανάλογα με το ποσοστό της κληρονομιάς που έλαβε.

Πώς μπορεί να προστατέψει ο κληρονόμος την προσωπική του περιουσία από τα χρέη της κληρονομιάς;

Στην περίπτωση που η κληρονομιά συνοδεύεται από χρέη, αλλά παρόλα αυτά ο κληρονόμος θέλει να την αποδεχτεί, τότε, έχει την δυνατότητα να περιορίσει την ευθύνη του, για τα χρέη της κληρονομιάς, μέχρι την συνολική αξία της κληρονομιάς, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την προσωπική του περιουσία.