Στράντζαλη - Δικηγορικό Γραφείο

Σχετικά με εμάς

Η Χρύσα Στράντζαλη είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης από το έτος 2009 και διατηρεί Δικηγορικό Γραφείο στην Αλεξανδρούπολη από το 2012, ασκώντας μάχιμη δικηγορία και συμβουλευτική.

Εξειδικεύεται σε υποθέσεις αστικού δικαίου και συγκεκριμένα οικογενειακές διαφορές, κληρονομικό δίκαιο, διαφορές σχετικά με την ακίνητη περιουσία, ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Τράπεζες και το Δημόσιο. Διαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε υποθέσεις προστασίας κύριας κατοικίας  και εκπροσώπησης υπερχρεωμένων οφειλετών σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας. Έχει χειριστεί με μεγάλη επιτυχία πλήθος υποθέσεων τροχαίων και εργατικών ατυχημάτων. Διατελεί Νομική Σύμβουλος και Δικηγόρος σε Α.Ε. ασχολούμενη ενεργά με όλο το φάσμα των εταιρικών διαφορών.  Αναλαμβάνει μεταφράσεις και επικυρώσεις εγγράφων σε αγγλικά, γαλλικά, σουηδικά, τουρκικά και γερμανικά. Σε συνεργασία του γραφείου με ένα ευρύ δίκτυο άριστα καταρτισμένων συνεργατών, όπως δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, μηχανικών και λογιστών, εγγυάται την άμεση, ταχεία και επιτυχή διεκπεραίωση των υποθέσεων που αναλαμβάνει.

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με επιμόρφωση στο πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης (Stocholms Universitet), όπου βασικά της αντικείμενα ήταν το Δίκαιο Μεταφορών και το Δίκαιο της Θάλασσας. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο της Ενέργειας του Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ. Αποτελεί μέλος της συγγραφικής ομάδας του εγχειριδίου | Εισαγωγή στο Διεθνές Δικαίο της ενέργειας | Νομική Βιβλιοθήκη | 2020.

Από το 2014 είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του Υπουργείου. Έχει παρακολουθήσει το Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Διαμεσολάβηση της Τoolkit- ACB στο Κέντρο Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών Πειραιά, σύμφωνα με τα διεθνή κριτήρια του IMI. Έχει λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση στην οικογενειακή διαμεσολάβηση από το Ελληνικό Κέντρο Οικογενειακής Διαμεσολάβησης και Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών στη Θεσσαλονίκη.

Διαθέτει έντονη την αίσθηση του καθήκοντος, χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα, μεθοδικότητα και συνέπεια.