Αν ο οδηγός, ο οποίος προκάλεσε ατύχημα, έχοντας προηγουμένως καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, κριθεί υπαίτιος, βάσει δικαστικής απόφασης, τότε την αποζημίωση, προς τον ζημιωθέντα, πληρώνει η ασφαλιστική του υπαίτιου οδηγού. Συνεπώς, ο ασφαλισμένος οδηγός καλύπτεται από την ασφαλιστική του εταιρία, για την αμέλεια που επέδειξε κατά την οδήγηση και δεν θα χρειασθεί να καταβάλει ο ίδιος, την αποζημίωση προς τον ζημιωθέντα.

Ωστόσο, η ασφαλιστική εταιρία, διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον ασφαλισμένο της – υπαίτιο οδηγό, να της καταβάλει όσα η ίδια υποχρεώθηκε να καταβάλει στον ζημιωθέντα, ως αποζημίωση. Αυτός ο όρος, συνήθως αναγράφεται σε όλα τα ασφαλιστικά συμβόλαια και συνεπώς, μπορεί αρχικά η ασφαλιστική εταιρία, να είναι με το μέρος του ασφαλισμένου της – υπαίτιου οδηγού, όμως στην συνέχεια, έχει το δικαίωμα να στραφεί δικαστικά εναντίον του.

Προκειμένου όμως, η ασφαλιστική εταιρία να καταφέρει κάποιο αποτέλεσμα, στην δίκη κατά του ασφαλισμένου της – υπαίτιου οδηγού, θα πρέπει να αποδείξει την μέθη αυτού. Ο συνηθέστερος τρόπος είναι το αλκοτέστ, που γίνεται από την Τροχαία, την ημέρα και ώρα του ατυχήματος. Σύμφωνα με την δικαστική πρακτική, η διαπίστωση της μέθης μπορεί να στηριχθεί και σε άλλα αποδεικτικά μέσα, όπως καταθέσεις μαρτύρων, σοβαρή παραβατική οδηγική συμπεριφορά, όπως ασυνήθιστα υψηλή ταχύτητα, ανεξέλεγκτη πορεία του οχήματος και άλλες ενδείξεις.

Επομένως, σε μια τέτοια περίπτωση, όπου διαπιστωθεί η μέθη του ασφαλισμένου – υπαίτιου οδηγού, κατά τον χρόνο του ατυχήματος, αυτός οδηγείτε στην υποχρέωση να αποδώσει στην ασφαλιστική του όσα χρήματα αυτή κατέβαλε ως αποζημίωση στον ζημιωθέντα. Δεδομένου του γεγονότος ότι οι προκληθείσες ζημίες μπορεί να είναι μεγάλες και παντός είδους (από αποκατάσταση υλικών ζημιών, απολεσθέντων εισοδημάτων μέχρι ηθική βλάβη για τραυματισμό ή ψυχική οδύνη για θάνατο) , είναι πολύ πιθανό ο ασφαλισμένος – υπαίτιος οδηγός, να κληθεί να καταβάλλει ο ίδιος στην ασφαλιστική του εταιρία, αντίστοιχα υπέρογκα ποσά.