Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις:
Αλλοδαποί που έχουν στη διάθεσή τους βεβαιώσεις, δελτία ή άλλου τύπου έγγραφα προσωρινής διαμονής μπορούν να καταθέσουν αίτηση για την απόκτηση ιθαγένειας, λόγω γέννησης ή φοίτησης σε ελληνικό σχολείο;

Όχι, προϋπόθεση για την υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος κτήσης ιθαγένειας είναι η κατοχή από τον ενδιαφερόμενο οριστικού τίτλου διαμονής.

Είμαστε μετανάστες με νόμιμη διαμονή. Το ανήλικο παιδί μας έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και μόνο ο ένας από εμάς έχει ήδη συνεχή νόμιμη διαμονή για περισσότερα από 5 έτη. Μπορεί να πάρει την ελληνική ιθαγένεια;

Ναι μπορεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Είμαστε μετανάστες με νόμιμη διαμονή. Το παιδί μας είναι ανήλικο και πηγαίνει σε ελληνικό σχολείο. Μπορεί να πάρει την ελληνική ιθαγένεια;

Ναι, εφόσον το παιδί έχει φοιτήσει με επιτυχία σε 6 τάξεις του ελληνικού σχολείου.

Είμαι ενήλικος-η, με νόμιμη διαμονή. Οι γονείς μου είναι μετανάστες αλλά εγώ γεννήθηκα στην Ελλάδα. Μπορώ να πάρω την ελληνική ιθαγένεια;

Ναι, υπό προϋποθέσεις.

Είμαι ενήλικος με νόμιμη διαμονή. Οι γονείς μου είναι μετανάστες. Έχω φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο. Μπορώ να πάρω την ελληνική ιθαγένεια;

Ναι, εφόσον έχεις φοιτήσει με επιτυχία σε τουλάχιστον 6 τάξεις του ελληνικού σχολείου πριν την ενηλικίωσή σου. Υποβάλλετε τις δικές ερωτήσεις, για να δείτε αναρτημένες σχετικές απαντήσεις.