Γιατί να επιλέξει κάποιος να υπαχθεί στο καθεστώς”επι μακρόν διαμένοντος”;

Διότι, ο κάτοχος της άδειας «επί µακρόν διαµένoντος» έχει ίση μεταχείριση με τους Έλληνες πολίτες όσον αφορά στην:


  1. Πρόσβαση στη μισθωτή εργασία.
  2. Εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση.
  3. Αναγνώριση επαγγελματικών διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων.
  4. Κοινωνική ασφάλιση κοινωνική προστασία.
  5. Δυνατότητα φορολογικών διευκολύνσεων.
  6. Δυνατότητα απόκτησης στέγης και πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που βρίσκονται στη διάθεση του κοινού.
  7. Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της εγγραφής και συμμετοχής σε οργανώσεις εργαζοµένων ή εργοδοτών.
  8. Ελεύθερη μετακίνηση και εγκατάσταση στο σύνολο της επικράτειας.
  9. Δυνατότητα αίτησης για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας με τη διαδικασία της Πολιτογράφησης.