Με τη γέννηση

Tο τέκνο Έλληνα ή Ελληνίδας αποκτά από τη γέννησή του την Ελληνική Ιθαγένεια. - όποιος γεννιέται σε ελληνικό έδαφος, εφόσον δεν αποκτά με τη γέννηση του αλλοδαπή ιθαγένεια ή είναι άγνωστης ιθαγένεια, αποκτά επίσης από την γέννηση του την Ελληνική Ιθαγένεια.

2. Με αναγνώριση

Αλλοδαπός που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του και αναγνωρίσθηκε νόμιμα ως τέκνο Έλληνα, γίνεται Έλληνας από την αναγνώριση.

3. Με υιοθεσία

Αλλοδαπός, που υιοθετήθηκε πριν την ενηλικίωση του ως τέκνο Έλληνα ή Ελληνίδας, γίνεται Έλληνας από το χρόνο της υιοθεσίας.

4. Με κατάταξη στις ένοπλες δυνάμεις

Ομογενείς αλλοδαποί εισαγόμενοι στις στρατιωτικές σχολές αξιωματικών ή υπαξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων ή κατατασσόμενοι στις ένοπλες δυνάμεις ως εθελοντές, αποκτούν αυτοδίκαια την Ελληνική Ιθαγένεια από την εισαγωγή τους στις σχολές ή από την κατάταξη τους.

5. Από αλλοδαπούς

  • ανηλίκους, λόγω γέννησης στην Ελλάδα, από γονείς που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα και οι δυο στη Χώρα ή φοίτησης σε ελληνικό σχολείο και παρακολούθησης έξι τουλάχιστον τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα.
  • ενήλικους, λόγω γέννησης στην Ελλάδα ή φοίτησης σε ελληνικό σχολειό (τουλάχιστον γυμνάσιο).

6. Με πολιτογράφηση

  • ομογενών κατόχων ΕΔΤΟ (Ειδικών Δελτίων Ταυτότητας Ομογενούς).
  • ομογενών (μη κατόχων ΕΔΤΟ) και λοιπών αλλοδαπών(αλλογενών).