Στράντζαλη - Δικηγορικό Γραφείο

Αποζημίωση για φθορές – κακή χρήση μίσθιου